در حال بارگذاری ...
  • کسب مدال نقره المپیاد رسانه

    کسب مدال نقره المپیاد رسانه توسط دانش آموز سید کاظم شریفی را به ایشان تبریک می گوییم
    نظرات کاربران