در حال بارگذاری ...
  • بازتاب اختراع دانش آموزان در اخبار جوانه ها

    تولید سوخت زیستی با فناوری نانو به دست دانش آموزان دبیرستان خواجه نصیرالدین طوسی در انجمن علمی نانو به همراه دبیر مربوطه ظهور و به ثمر نشستن تلاش دانش آموزان می باشد.
    نظرات کاربران