در حال بارگذاری ...
 • دبیران رشته ریاضی و تجربی

  جدول مشخصات دروس پایه دهم و نام دبیران- رشته ریاضی و تجربی
   
  ردیف نام درس واحد نام دبیر
  1 دین و زندگی (1) 2 جناب آقای فاضلی
  2 مبانی اخلاق اسلامی - جناب آقای دکتر فیض
  3 قرآن 2 جناب آقای رجبی
  4 عربی زبان قرآن (1) 2 جناب آقای کاردان­پور
  5 فارسی (1) 2 جناب آقای مرادی
  6 نگارش (1) 2 جناب آقای مرادی
  7 زبان انگلیسی (1) 3 جناب آقای زندیه
  8 جغرافیای ایران و استان 2 جناب آقای سلامت
  9 تفکر و سواد رسانه­ای 2 جناب آقای حشمتی
  10 ریاضی (1) 4 جناب آقای رضائی صدرآبادی
  11 هندسه (1) 2 جناب آقای مرصعی
  12 زیست شناسی (1) 3 جناب آقای نیلوفری
  13 فیزیک (1) 4 جناب آقای سلماسی
  14 شیمی (1) 3 جناب آقای مرادی
  15 مشاوره - جناب آقای رضائی صدرآبادی
  16 تربیت بدنی 2 جنابان آقایان معارفی و میرحسینی
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران