در حال بارگذاری ...
 • اردوی جهادی نوروز 1397 - شهرک مطهر بشاگرد

   

  نوروز 1397 - شهرک مطهر بشاگرد

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
   
      

   
   

  بیست و یکمین دوره از اردوهای جهادی دبیرستان خواجه نصیر طوسی منطقه پنج تهران در نوروز 1397 در شهرک مطهر بشاگرد و به مدت 12 روز برگزار گردید. کار اجرایی این اردو دیوارکشی ده باب منزل مسکونی، ساخت ساختمان مزرعه خورشیدی، حصارکشی مزرعه خورشیدی، کف سازی 800 متر مربع زمین ورزشی و دیوارکشی حیاط دو باب منزل مسکونی در شهرک مطهر بود.
   

   

  در این اردو 17 نفر از پرسنل کادر و مربیان دبیرستان، 10 نفر از دانش آموزان دوره 27 (سال نهم)، 24 نفر از دانش آموزان دوره 26 (سال دهم دبیرستان و هنرستان) و 18 نفر از دانش آموزان دوره 25 (سال یازدهم دبیرستان و هنرستان) حضور داشتند
   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  نظرات کاربران